5

17 lipca 2020

Do niewoli niemieckiej trafia 11 668 żołnierzy broniących Śródmieścia, a także członkowie naczelnego dowództwa powstania z gen. Komorowskim „Borem” na czele.

17 lipca 2020

Powstańcze Polskie Radio i radiostacja „Błyskawica” nadają ostatnie audycje.

17 lipca 2020

Prezydent Raczkiewicz zarządził dwutygodniową żałobę w Polskich Siłach Zbrojnych.

Gen. Komorowski „Bór” wydaje pożegnalny rozkaz do żołnierzy AK.

Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” zostaje Komendantem Głównym AK.

17 lipca 2020

W kwaterze gen. von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie przedstawiciele Komendy Głównej AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisują „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”, przewidujący przerwanie walki o godz. 21.00 czasu warszawskiego.

Rozpoczyna działalność komisja łącznikowa, której celem jest utrzymanie porządku w mieście oraz zabezpieczenie ewakuacji powstańców i cywilów. Jej organem wykonawczym jest tzw. batalion osłonowy złożony z żołnierzy AK.

17 lipca 2020

Gen. Komorowski „Bór” zapowiada wszczęcie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.

17 lipca 2020

Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zwolnia ze stanowiska Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Sosnkowskiego i powołuje na to stanowisko gen. Komorowskiego „Bora”.

Adolf Hitler nadaje dowódcom wojsk niemieckich w Warszawie wysokie odznaczenia wojskowe za tłumienie powstania w Warszawie. Gen. von dem Bach-Zelewski i SS-Oberfuehrer Dirlenwanger otrzymali Krzyże Rycerskie Żelaznego Krzyża, a gen. Reinefarth – Liście Dębowe do Krzyża Rycerskiego Żelaznego Krzyża.

Kapitulacja oddziałów powstańczych na Żoliborzu. Do niewoli trafia 1490 żołnierzy AK.

17 lipca 2020

Do KL Stutthof trafia transport 1258 mieszkańców Warszawy i powstańców.

Na Żoliborzu powstańcy wycofują się z Twierdzy Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego.

W bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbijają Grupę AK „Kampinos”.

17 lipca 2020

Pertraktacje polsko-niemieckie w sprawie zakończenia walk w Warszawie.

17 lipca 2020

Kapitulacja oddziałów powstańczych (ok. 2 tys. żołnierzy) na Mokotowie.

17 lipca 2020

Komendant Obwodu Mokotów AK ppłk Józef Rokicki „Karol” przeprowadza ewakuację swych wojsk z Mokotowa do Śródmieścia. Nie dociera do niego rozkaz gen. Chruściela „Montera” nakazujący dalszą obronę Mokotowa.

Niemcy rozstrzeliwują 98 powstańców, którzy wychodzili z kanału przy ul. Chocimskiej.