1

17 lipca 2020

Gen. Komorowski „Bór” zapowiada wszczęcie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.