11

9 lipca 2020

Ukazuje się rozkaz płk. Chruściela „Montera” regulujący zasady posługiwania się bronią oraz przepisy dotyczące wyposażenia i umundurowania.

Powstańcy otrzymują pierwsze krzyże Virtuti Militari za udział w walkach z Niemcami.

Odwrót Zgrupowania „Radosław” w kierunku Starego Miasta; z funkcji dowódcy zgrupowania ustępuje ciężko ranny ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław”.

Wojska niemieckie opanowują Wolę i Ochotę.