12

17 lipca 2020

Ukazuje się pierwszy numer pisma „Barykada”.

Niemcy odbijają budynki Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji, Starostwa Grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego, Wojskowego Instytutu Geograficznego, Miejskiego Instytutu Higieny i Domu Turystycznego.

Do Auschwitz docierają dwa pierwsze (12 i 13 sierpnia) transporty z 6 tysiącami warszawiaków, umieszczonych po wybuchu powstania w obozie przejściowym w Pruszkowie. W sumie Niemcy deportują z Warszawy ok. 550 tys. mieszkańców i ok. 100 tys. ludzi z najbliższych okolic miasta. 55 tys. osób wywieźli stamtąd do obozów koncentracyjnych, z czego ok. 13 tys. do Auschwitz.