14

17 lipca 2020

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Kazimierz Sosnkowski awansował płk. Chruściela „Montera” do stopnia generała brygady „za wybitne dowodzenie i przykład osobistego męstwa w walkach o Warszawę”.

Józef Stalin podpisał w Moskwie rozkaz o zdobyciu Pragi.

W walkach o Pragę zginęło, zostało rannych lub zaginęło 1792 żołnierzy 1. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki.

Sowieckie zrzuty broni i żywności; ich samoloty odbyły 282 loty nad walczącą stolicą.

Natarcie wojsk niemieckich na Górny Czerniaków.