16

17 lipca 2020

W walkach na Starym Mieście śmierć ponoszą żołnierze-poeci: Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński, związani z konspiracyjnym pismem „Sztuka i Naród”.