17

17 lipca 2020

Polskie Radio nadaje pierwszą, słyszalną w Londynie, audycję z powstańczej Warszawy.