18

17 lipca 2020

Niemcy tworzą Grupę „Dirlenwanger”, liczący ok. 6,5 tys. oddział, dowodzony przez SS-Oberfuehrera Oskara Dirlenwangera, którego podkomendni zasłynęli ze szczególnego okrucieństwa podczas rzezi Woli.

Niemcy zajmują Zamek Królewski.