19

17 lipca 2020

Gen. Komorowski „Bór” w odezwie do powstańców wzywa do dalszego oporu zbrojnego przeciw Niemcom.