19

17 lipca 2020

Niemcy opanowali Politechnikę Warszawską.