20

17 lipca 2020

Kolejne oddziały 2. Dywizji Piechoty LWP przeprawiają się przez Wisłę na przyczółek czerniakowski.

Dowodzony przez ppłk. Mazurkiewicza „Radosława” oddział ok. 200 powstańców przedostaje się kanałami z Czerniakowa na Mokotów.

Gen. Komorowski „Bór” wydaje rozkaz o utworzeniu Warszawskiego Korpusu AK – regularnych oddziałów Wojska Polskiego złożonych z sił powstańczych. Dowódcą korpusu mianuje gen. Chruściela „Montera”.