20

17 lipca 2020

Powstańcy, po zaciętych walkach, zdobywają budynek PAST-y (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej przy ul. Zielnej.

Powstańcy wycofują się z Muranowa na Stare Miasto.