22

17 lipca 2020

Gen. Chruściel „Monter” wysyła do marszałka ZSRS Konstantego Rokossowskiego pismo, w którym oferuje pomoc wojskową w planowanym sowieckim szturmie na Warszawę.

Niemcy zdobywają przyczółek czerniakowski, broniony przez powstańców i żołnierzy LWP, mordując następnie ok. 200 rannych.