22

17 lipca 2020

Powstańcy zdobywają budynek tzw. Małej PAST-y (podstacji telefonów) przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna).