23

17 lipca 2020

Powstańcy odbijają kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu i Komendę Policji.

Polskie natarcie na Uniwersytet Warszawski.