27

17 lipca 2020

Ppłk Mazurkiewicz ponownie obejmuje dowództwo nad Zgrupowaniem AK „Radosław”, zastępując ciężko rannego mjr. Wacława Janaszka „Bolka”.

Niemcy wypierają powstańców z Katedry św. Jana przy ul. Świętojańskiej zdobywają też Szpital św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.