28

17 lipca 2020

Pertraktacje polsko-niemieckie w sprawie zakończenia walk w Warszawie.