28

17 lipca 2020

Niemcy zajmują budynki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Okręgowy Delegat Rządu na Warszawę Marceli Porowski podpisuje zarządzenie o powszechnym obowiązku pracy dla mężczyzn (od 17 do 50 lat) i kobiet (od 17 do 40 lat).