29

17 lipca 2020

Do KL Stutthof trafia transport 1258 mieszkańców Warszawy i powstańców.

Na Żoliborzu powstańcy wycofują się z Twierdzy Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego.

W bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbijają Grupę AK „Kampinos”.