29

17 lipca 2020

USA i Wielka Brytania ogłaszają deklaracje, na mocy których żołnierzom AK przyznano pełnię praw kombatanckich.