3

17 lipca 2020

Niemcy uznają prawa kombatanckie żołnierzy AK.