30

17 lipca 2020

Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zwolnia ze stanowiska Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Sosnkowskiego i powołuje na to stanowisko gen. Komorowskiego „Bora”.

Adolf Hitler nadaje dowódcom wojsk niemieckich w Warszawie wysokie odznaczenia wojskowe za tłumienie powstania w Warszawie. Gen. von dem Bach-Zelewski i SS-Oberfuehrer Dirlenwanger otrzymali Krzyże Rycerskie Żelaznego Krzyża, a gen. Reinefarth – Liście Dębowe do Krzyża Rycerskiego Żelaznego Krzyża.

Kapitulacja oddziałów powstańczych na Żoliborzu. Do niewoli trafia 1490 żołnierzy AK.