4

17 lipca 2020

Rozwiązanie Grupy „Północ” AK.

Ppłk Mazurkiewicz „Radosław” został mianowany dowódcą odcinka Czerniaków.

Bombardowanie gmachu PKO przy ul. Jasnej i elektrowni na Powiślu.