4

9 lipca 2020

Rozpoczyna się fala masowych rozstrzeliwań, grabieży, podpaleń i gwałtów na Ochocie.

Komendant Okręgu Warszawa AK wzywa mieszkańców do budowy barykad.

Sztab powstania opuszcza hotel „Victoria” i przenosi się do budynku PKO przy ul. Jasnej.

Ginie Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz Batalionów AK „Zośka” i „Parasol”.

Polskie i brytyjskie samoloty dokonują pierwszych zrzutów nad walczącą Warszawą.