5

9 lipca 2020

Powstańcy zdobywają „Gęsiówkę” – niemiecki obóz koncentracyjny (KL Warschau) przy ul. Gęsiej, uwalniając 348 Żydów.

Brygada SS Oskara Dirlenwangera morduje na Woli około 20 tys. ludzi, wkrótce liczba ofiar wzrośnie do 40 tysięcy.

Kończy się niemiecko-sowiecka bitwa na przedpolach Pragi.