9

9 lipca 2020

Ukazują się powstańcze pisma: „Kurier Stołeczny” i „Barykady Powiśla”.

Podczas ewakuacji Pałacu Bruehla, siedziby gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, ginie jego zastępca – dr Herbert Hummel.