5

17 lipca 2020

Do niewoli niemieckiej trafia 11 668 żołnierzy broniących Śródmieścia, a także członkowie naczelnego dowództwa powstania z gen. Komorowskim „Borem” na czele.

17 lipca 2020

Powstańcze Polskie Radio i radiostacja „Błyskawica” nadają ostatnie audycje.

17 lipca 2020

Prezydent Raczkiewicz zarządził dwutygodniową żałobę w Polskich Siłach Zbrojnych.

Gen. Komorowski „Bór” wydaje pożegnalny rozkaz do żołnierzy AK.

Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” zostaje Komendantem Głównym AK.

17 lipca 2020

W kwaterze gen. von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie przedstawiciele Komendy Głównej AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisują „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”, przewidujący przerwanie walki o godz. 21.00 czasu warszawskiego.

Rozpoczyna działalność komisja łącznikowa, której celem jest utrzymanie porządku w mieście oraz zabezpieczenie ewakuacji powstańców i cywilów. Jej organem wykonawczym jest tzw. batalion osłonowy złożony z żołnierzy AK.

17 lipca 2020

Gen. Komorowski „Bór” zapowiada wszczęcie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.