31

17 lipca 2020

Nieudana próba przebicia się oddziałów powstańczych z Grupy „Północ” AK ze Starego Miasta do Śródmieścia; ok. 300 rannych i zabitych.

W kościele Sakramentek na Nowym Mieście w wyniku nalotu ginie ok. 1000 osób.

Ponad 300 ofiar bombardowania Pasażu Simonsa, u zbiegu ulic Długiej i Nalewki.

Niemcy wywożą do KL Stutthof ponad 3100 więźniów obozu w Pruszkowie, wśród nich m.in. powstańców warszawskich.

17 lipca 2020

Niemcy mordują ok. 300 pacjentów szpitala św. Jana Bożego. Podobna liczba chorych ginie lub jest ranna w wyniku bombardowania Szpitala Ujazdowskiego przy Chełmskiej.

17 lipca 2020

USA i Wielka Brytania ogłaszają deklaracje, na mocy których żołnierzom AK przyznano pełnię praw kombatanckich.

17 lipca 2020

Niemcy zajmują budynki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Okręgowy Delegat Rządu na Warszawę Marceli Porowski podpisuje zarządzenie o powszechnym obowiązku pracy dla mężczyzn (od 17 do 50 lat) i kobiet (od 17 do 40 lat).

17 lipca 2020

Ppłk Mazurkiewicz ponownie obejmuje dowództwo nad Zgrupowaniem AK „Radosław”, zastępując ciężko rannego mjr. Wacława Janaszka „Bolka”.

Niemcy wypierają powstańców z Katedry św. Jana przy ul. Świętojańskiej zdobywają też Szpital św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.

17 lipca 2020

Sztab Komendy Głównej AK ewakuował się kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia.

17 lipca 2020

Powstańcy opanowują „Cafe Club” przy ul. Nowy Świat.

17 lipca 2020
17 lipca 2020

Powstańcy odbijają kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu i Komendę Policji.

Polskie natarcie na Uniwersytet Warszawski.

17 lipca 2020

Powstańcy zdobywają budynek tzw. Małej PAST-y (podstacji telefonów) przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna).