30

17 lipca 2020

Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zwolnia ze stanowiska Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Sosnkowskiego i powołuje na to stanowisko gen. Komorowskiego „Bora”.

Adolf Hitler nadaje dowódcom wojsk niemieckich w Warszawie wysokie odznaczenia wojskowe za tłumienie powstania w Warszawie. Gen. von dem Bach-Zelewski i SS-Oberfuehrer Dirlenwanger otrzymali Krzyże Rycerskie Żelaznego Krzyża, a gen. Reinefarth – Liście Dębowe do Krzyża Rycerskiego Żelaznego Krzyża.

Kapitulacja oddziałów powstańczych na Żoliborzu. Do niewoli trafia 1490 żołnierzy AK.

17 lipca 2020

Do KL Stutthof trafia transport 1258 mieszkańców Warszawy i powstańców.

Na Żoliborzu powstańcy wycofują się z Twierdzy Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego.

W bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbijają Grupę AK „Kampinos”.

17 lipca 2020

Pertraktacje polsko-niemieckie w sprawie zakończenia walk w Warszawie.

17 lipca 2020

Kapitulacja oddziałów powstańczych (ok. 2 tys. żołnierzy) na Mokotowie.

17 lipca 2020

Komendant Obwodu Mokotów AK ppłk Józef Rokicki „Karol” przeprowadza ewakuację swych wojsk z Mokotowa do Śródmieścia. Nie dociera do niego rozkaz gen. Chruściela „Montera” nakazujący dalszą obronę Mokotowa.

Niemcy rozstrzeliwują 98 powstańców, którzy wychodzili z kanału przy ul. Chocimskiej.

17 lipca 2020
17 lipca 2020
17 lipca 2020
17 lipca 2020

Gen. Chruściel „Monter” wysyła do marszałka ZSRS Konstantego Rokossowskiego pismo, w którym oferuje pomoc wojskową w planowanym sowieckim szturmie na Warszawę.

Niemcy zdobywają przyczółek czerniakowski, broniony przez powstańców i żołnierzy LWP, mordując następnie ok. 200 rannych.

17 lipca 2020

Kolejne oddziały 2. Dywizji Piechoty LWP przeprawiają się przez Wisłę na przyczółek czerniakowski.

Dowodzony przez ppłk. Mazurkiewicza „Radosława” oddział ok. 200 powstańców przedostaje się kanałami z Czerniakowa na Mokotów.

Gen. Komorowski „Bór” wydaje rozkaz o utworzeniu Warszawskiego Korpusu AK – regularnych oddziałów Wojska Polskiego złożonych z sił powstańczych. Dowódcą korpusu mianuje gen. Chruściela „Montera”.